KunstProject: Toen op de boerderij

Dit project bestond uit een serie van 3 lessen van ongeveer 90 minuten. Het uitgangspunt was het schilderij van Piet Mondriaan, de Duivendrechtse boerderij Weltevreden (geschilderd in 1916). Duivendrecht was vroeger een mooi landelijk gebied met veel boerderijen die heel Amsterdam voorzagen van melk en kaas. Jammer genoeg zijn de meeste boerderijen afgebroken omdat ze plaats moesten maken voor de aanleg van wegen en huizen.

Hoe zagen de boerderijen eruit, wie woonden daar, hoe kookten ze of hoe deden ze de was?Hoe verschilde het leven toen met dat van nu? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de lessen.

De eerste les begon met een klassikale bespreking van het schilderij van Piet Mondriaan. Daarna werd besproken wie daar woonden en hoe de boeren in die tijd werkten. Ook werd de situatie van toen vergeleken met hoe het in deze tijd gaat. Vervolgens gaf Tosca een korte demonstratie over hoe je klei vorm kunt geven. De boerderij had zij zelf al gereconstrueerd met klei. De kinderen gingen die compleet maken door het boetseren van de familie, dieren en boerderijspullen.

In de tweede les werd het werken met klei vervolgd. Er werd aandacht besteed aan technische elementen zoals hoe je structuur kunt aanbrengen in klei en hoe je een werk kunt verstevigen. Aan het eind van de les werd het resultaat besproken.

In de derde les werd in gegaan op de vraag over hoe de mensen kookten, wasten en hoe de kinderen naar school gingen. Er werden foto’s van relevante kunstfotografen en schilderijen getoond en besproken.

Daarna werd uitgelegd hoe de kinderen verfkleuren kunnen mengen en aan waarmee ze verder rekening moeten houden als ze hun werkstukken gaan schilderen. Na afloop werd er geëvalueerd.

De werken werden tentoongesteld in de hal van de school voor ouders en de leerlingen van de andere klassen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *